Specialister inom prefabricerade badrum

Vi tillverkar prefabricerade badrum. Vår produkt är egenutvecklad och konstruktionen är helt unik. Egenskaper som t ex kan omnämnas är låg vikt, hög finish och fuktbeständighet.
Produkten är utvecklad med avseende på flexibilitet.

Svanmärkta Projekt

Vår produkt är granskad och godkänd för Svanmärkta projekt.

Investeringsprogram

Vi genomför för närvarande ett omfattande investeringsprogram för att öka vår kapacitet och effektivitet.

Certifiering

Vår produkt är certifierad och godkänd av SINTEF. TG20424