Vår produkt är certifierad och godkänd av SINTEF. TG 20424.

www.sintefcertification.no

image006